Polityka Prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.
  2. Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.
  3. Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
 2. Zakres i cel zbieranych danych
  1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Klientów zbieranych w celu:
   1. podczas rejestracji w Sklepie (dane kontaktowe i wysyłkowe)
   2. przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od Sprzedawcy (adres e-mail)
   3. przy składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe)
  2. W celu realizacji Zamówienia/Rejestracji konta klineta Sprzedawca zbiera następujące dane Klienta: kraj, imię nazwisko/nazwa odbiorcy, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, adres e-mail, telefon oraz dodatkowo w przypadku Firmy lub Partnera Biznesowego: nazwa firmy, adres firmowy (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer NIP.
  3. Sprzedawca oświadcza, że podanie danych wskazanych w punkcie powyżej, oznaczonych w Sklepie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia lub rejestracji Konta Klienta.
  4. Dane osobowe Klientów zbierane w celu realizacji Zamówienia składanego za pośrednicwem lub bez pośrednictwa Sklepu, sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu oraz obsługi Konta Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu:
   1. sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług Klientom Sklepu,
   2. obsługi procesu rejestracji oraz logowania do Konta Klienta w Sklepie,
   3. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
   4. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
   5. wysyłania newslettera drogą mailową(o ile klient wyrazi dodatkową na to zgodę
  5. Sprzedawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Sklepu oraz przez pliki Cookies.
  6. Sprzedawca informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta ze Sklepem w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym adres IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem. Sprzedawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym adres IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu.
  7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze stron internetowych Sklepu, które umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających ze Sklepu, tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu. W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 3. Prawa i obowiązki Sprzedawcy
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  2. Sprzedawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, z podmiotami świadczącymi na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem.
  3. Sprzedawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym niż określonym w pkt 16 powyżej podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz skorzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie, na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności kurierom, ubezpieczycielom, Pośrednikom kredytowym/finansowym, Pożyczkodawcom, instytucjom finansowym.
 4. Prawa i obowiązki Klienta
  1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-maila na adres sklep@antyzbir.pl, lub zadzwonić pod numer telefonu 343510040
  2. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  3. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 5. Zabezpieczenie danych
  1. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Sprzedawcy na konto e-mail: sklep@antyzbir.pl
Formularza reklamacji Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
Wykonanie:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij